Logowanie Rejestracja
Nasz produkt

Regulamin przyjmowania monet do gradingu

§ 14

Dla Klientów pragnących przeprowadzić weryfikację noty otrzymanej dla monety przekazanej do gradingu w Gibon – Grading, lub posiadających slab Gibon – Grading, oferujemy przyjęcie zlecenia na oceny monet przez NGC. Zasady przyjęcia zlecenia będą ustalane indywidualnie zależnie od bieżącej dostępności usług tej firmy na rynku polskim. W przypadku otrzymania w tym serwisie noty niższej od wystawionej przez Gibon – Grading zwracany jest koszt gradingu w Gibon – Grading. Regulowanie zobowiązań, w tym poniesienie kosztów gradingu w firmie NGC odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w tej firmie.

§ 15

Usługa OPIS KLIENTA umożliwia umieszczenie niestandardowego napisu w opakowaniu gradingowym (holderze) o długości do 35 znaków ASCII w miejscu standardowego tekstu w polu Opis monety. Standardowo pole Opis monety zawiera opis odmiany monety w języku polskim zgodny z opisem katalogowym specyfikującym daną monetę lub jej odmianę (najczęściej stosowane są opisy z aktualnego katalogu Fischer lub Parchimowicz). Zlecenie usługi OPIS KLIENTA wymaga złożenia przez Zleceniodawcę zlecenia na „Formularzu oddania monet do gradingu oraz usługi KONSERWACJA i OPIS KLIENTA”

§ 16

Na stronie internetowej Gibon – Grading może działać sklep internetowy w którym wystawione będą monety, które przeszły usługę gradingu w Gibon – Grading. Realizacja zamówienia złożonego poprzez sklep internetowy odbywa się przez Gibon – Grading lub APP zależnie od informacji umieszczonej przy wystawionej monecie w zakresie lokalizacji w której moneta jest dostępna. Zasady realizacji zamówienia na monety zakupione w sklepie internetowym są w zakresie płatności i wysyłki analogiczne do zasad realizacji zlecenia gradingu monet złożonego Zleceniodawcy.

§ 17

Baza danych dostępna do Weryfikacji i Rejestru Not aktualizowana jest jednorazowo w ciągu doby w dni robocze. Dane dotyczące ocenionej monety będą możliwe do weryfikacji w następnym dniu roboczym po wykonaniu usługi gradingu.

§ 18

Wszystkie przekazane do wykonania usługi gradingu monety mogą być fotografowane przez Zleceniobiorcę. Obowiązkowemu fotografowaniu podlegają monety dla których została wykonana usługa gradingu i nadany został numer opakowania gradingowego (numer identyfikacyjny znajdujący się w opisie monety wewnątrz slabu gradingowego). Klient akceptuje ten fakt i wyraża zgodę na przechowywanie zdjęć monet przekazanych do gradingu przez Zleceniobiorcę. Zdjęcia te mogą zostać wykorzystane przez Zleceniobiorcę do zaprezentowania na stronie internetowej Zleceniobiorcy w celu weryfikacji slabu, jako zdjęcie w sklepie internetowym (w przypadku przekazania przez Klienta monety do sprzedaży poprzez stronę internetową Zleceniobiorcy) lub w celach popularyzacji usługi gradingu.
Pakiety
Polecamy