Logowanie Rejestracja
Nasz produkt

Konserwacja

Usługę Konserwacja, prowadzimy wyłącznie w zakresie monet przekazanych do gradingu. Przekazanie monet w ramach usługi Konserwacja odbywa się poprzez osobny formularz dedykowany dla tej usługi (do pobrania na stronie interntowej) w którym Klient opisuje oczekiwania co do zakresu poprawy stanu monety.


W ramach usługi Konserwacja możliwe są do przeprowadzenia następujące działania:

a) usunięcie zanieczyszczeń stałych z powierzchni monety;
b) oczyszczenie z pochodnych tłuszczy i substancji mineralnych;


Po otrzymaniu monety, oceniamy jej stan i informujemy klienta o:

a) możliwej do uzyskania nocie;
b) możliwej do uzyskania nocie po przeprowadzeniu Konserwacji;
c) koszcie przeprowadzenia Konserwacji.


Po otrzymaniu akceptacji ze strony Klienta przeprowadzana jest usługa Konserwacji, a po jej wykonaniu Klient otrzymuje informację o całkowitym koszcie usługi.


W przypadku rezygnacji Klienta z wykonania usługi Konserwacja naliczana jest opłata zgodnie z cennikiem.
Nie prowadzimy Konserwacji obniżającej wartość monety (czyli nie nabłyszczamy, nie czyścimy chemicznie przy użyciu substancji uszkadzających powierzchnię, nie polerujemy).
Do ceny usługi Konserwacji doliczamy cenę gradingu.
Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia monety znajdujące się pod zanieczyszczeniami będącymi przedmiotem usługi Konserwacja.

Pakiety
Polecamy