Logowanie Rejestracja
Nasz produkt

Skala ocen

Do opisu stanu zachowania monet Gibon – Grading stosuje skalę Sheldona – przyjęty standard w ocenie monet w USA, a także przez gros firm gradingowych. Nazwa pochodzi od nazwiska dr Williama Sheldona, który w roku 1949 był pomysłodawcą skali. Skala ocen używana jest do opisywania stanu monety. W praktyce, ze względu na niewielką ilość miejsca na slabie do opisu stanu monety stosuje się skróty, przymiotnikowych określeń proponowanych przez Sheldona. Skrócona forma opisu zawiera jednak wiele szczegółowych określeń i w pełni odzwierciedla również wizualną kondycję monety. Skala Sheldona jest 70-punktową skalą numeryczną stosowaną od początku lat 50 tych ubiegłego stulecia, w praktyce gradingowej stosowana w USA od 1987 roku.

Ze względu na jakość stempli dla monet okresu PRL wybitych stemplem lustrzanym najwyższa możliwa do uzyskania nota to PR69.


Monety oceniane są wg poniższej skali numerycznej od 1 do 70, gdzie 70 oznacza najwyższą jakość.


Prefiks Klasa Numeryczna Stan monety
MS/PR/SP 60-70 menniczy, nie obiegowy,
MS - monety wybite stemplem zwykłym
PR - monety wybite stemplem lustrzanym
SP - monety typu SPECIMEN
AU 50, 53, 55 58 około menniczy
XF 40,45 ponad znakomity
VF 20, 25, 30, 35 bardzo znakomity
F 12, 15 znakomity
VG 8, 10 bardzo dobry
G 4, 6 dobry
AG 3 około dobry
FA 2 dostateczny
PR 1 niedostateczny
Pakiety
Polecamy